Omwille van de incidenten van de afgelopen dagen is er een verhoogd toezicht in de schoolomgeving. Ook tijdens schoolactiviteiten in de schoolomgeving is er extra toezicht.

Enkele tips kan u vinden in de brief die meegegeven wordt in onze scholengemeenschap …