Afspraken

Voor groot en klein zullen we aardig zijn !
Binnen is het fijn als we rustig zijn !
We zullen goed voor de spullen zorgen,
dan zijn ze weer te gebruiken morgen !

Bekijk ook onze infobrochure & het schoolreglement