Nieuwsbrief : December 2017

Ook vóór  de kerstvakantie was er een nieuwe versie van  “Nieuws uit Schransdries”

U kan die digitaal raadplegen door te klikken op onderstaande link :

Nieuwsbrief December 2017