Nood-opvang

Beste ouders

Tijdens de volledige periode van schorsing van de lessen blijven wij opvang voorzien voor de kinderen die geen andere opvang hebben.

Om onze organisatie rond te krijgen, hebben we juiste aantallen nodig van de kinderen die naar de opvang komen.

De capaciteit voor de noodopvang in onze school is vanaf 18 mei zeer beperkt geworden!
Noodopvang is enkel toegelaten wanneer thuis volstrekt geen opvang mogelijk is. Geef daarom duidelijk in het formulier de reden aan!
Bij vermoeden van het niet naleven van deze basisregels van de overheid, zal de directeur u hierop moeten aanspreken.

We danken jullie voor het begrip!

Omdat velen niet meer dan een week vooruit kunnen kijken, kan u – via onderstaande links – vanaf nu per week voor de nood-opvang inschrijven. Indien u al zicht hebt op een verder-af-gelegen week, mag u die uiteraard al invullen.

U kan de inschrijving achteraf niet meer aanpassen na het doorsturen. Ook opnieuw invullen is niet handig voor ons.
Indien er toch aanpassingen nodig zijn, mailt u die best door naar opvang@gbs-schransdries.be

ENKEL INVULLEN ALS U OPVANG NODIG HEBT AUB.

Voor- en naschoolse opvang moet aangevraagd worden via www.i-school.be/login . Ouders die problemen ervaren met het opvang aanvragen, kunnen met hun vragen terecht via ibo@beerse.be of via 0472 18 56 29.