Sponsortocht : overhandiging cheque

Op dinsdag 19 juni was er een voorstelling i.v.m. de sponsortocht. Ook de cheque werd overhandigd.
Deze opbrengst werd gebruikt voor een waterton voor een kleuterschooltje in Zuid-Afrika.