STOS

Onbetaalde schoolfacturen zijn een bron van stress. Zowel voor scholen als voor ouders.

Scholen zien hun werkingsmiddelen dalen en vrezen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Voor veel ouders is het betalen van de schoolrekening niet evident. In België groeit immers één kind op vijf op in armoede.

‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ heeft als doel om scholen te ondersteunen bij:

  • het vormen van armoedevaardig schoolpersoneel
  • het verminderen van financiële stress voor zowel de school als ouders