woensdag 11 maart 2020 : Update maatregelen

Vanaf gisteren – woensdag 11 maart – gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen.
De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Deze maatregelen gelden al tot aan de paasvakantie!   

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school ?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen.
Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.
We laten activiteiten zoals schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan. We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit.

Eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Ook het schoolzwemmen blijft doorgaan; klassen zitten meestal apart in het zwembad. Er is geen of zeer beperkt risico op kruisbesmetting van leerlingen van andere scholen.

Concreet betekent dit voor onze school dat volgende activiteiten worden uitgesteld/ geannuleerd :

  • Schoolfeest: wandeling
  • Oudercontacten
  • Uitstap Speelstad voor 3KK en alle 1e leerjaren (16-03-2020)
  • Uitstap Kalmthout voor 4e leerjaren (24-03-2020)
  • Alle film- en toneelvoorstellingen in GC ’t Heilaar

We houden jullie later op de hoogte wanneer een aantal van deze activiteiten weer zullen doorgaan.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing ?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht ?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
  • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen.

Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel, door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen ?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren :

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. 

Je vindt ze op de website van de school en op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders

 Meer informatie ?  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

     Vriendelijke groeten

     Directie en leerkrachten