CONTACT

telefoon 014 61 13 48
gsm 0476 35 03 66
adres Schransdriesstraat 45
2340 Beerse
Directie
Juffrouw Inge
Van Ammel

Administratie
Juffrouw Joke
Wilmsen

Juffrouw Francine
Kenis
Juffrouw Kelly
Van Noten
Juffrouw Belinda
Wils
Beleids-
ondersteuning
ICT-
Coördinator
Zorg-
coördinator
Juffrouw Lisbeth
Thys

Meester Mark
Canfyn

Juffrouw Kristin
Van Dooren