Leerlingenraad


Twee keer per jaar kunnen de leerlingen van het 3de tot het 6de leerjaar zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. Per klas wordt dan iemand verkozen die zijn klas vertegenwoordigt in de leerlingenraad.​

​Elke maand komt de leerlingenraad samen om dingen die de kinderen aanbelangen te bespreken of acties uit te werken.
Datgene wat besproken wordt, proberen zij steeds te kaderen in onze 3 schoolregels.

In het 2de trimester van vorig school jaar was dit de leerlingenraad :