OVSG

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).
Dhr. Piet Mariën – pedagogisch adviseur – is de contactpersoon voor onze school.

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.