Rooms-Katholieke godsdienst

De lessen r.-k. godsdienst nodigen de kinderen en jongeren uit om :
• stil te staan bij de eigen levenservaringen, op verhaal te komen
• te luisteren naar wat medeleerlingen en anderen raakt en  beweegt  om te leven
• m.a.w. open te komen voor het verhaal van anderen
• te ervaren hoe het verhaal van Jezus en het verhaal van God met mensen een eigen kleur kan geven aan het leven en mensen kan inspireren
• om intens en goed te leven
• doorheen dit voortdurende proces van zin zoeken stilaan te groeien naar een eigen verhaal

Onze aanpak wordt gekenmerkt door :
• eerbied voor de eigenheid van elke leerling
• het creëren van kansen waardoor kinderen een eigen levensbeschouwing kunnen ontwikkelen
• het gesprek over de rijkdom van het christelijk geloof, zoals het beleefd wordt binnen de katholieke geloofsgemeenschap

 

Website
RKG

Juf Diane
Juf Tinne
Juf Annick