Schoolraad

  • De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden en wordt om de vier jaar verkozen.
  • De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
  • In onze scholengemeenschap is er gekozen voor 1 schoolraad.
​De huidige schoolraad bestaat uit  :
  • De vertegenwoordigers van het personeel
  • De vertegenwoordigers van de ouders
  • De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap
  • De directeur van de school
  • De schepen van onderwijs