Sport

Het 1ste tot het 6de leerjaar heeft wekelijks turnen.
Om de 2 weken gaat het 1ste tot het 4de leerjaar samen met de 3de kleuterklas zwemmen.
Het 5de en 6de leerjaar krijgen de andere week 1 extra uur sport.

Elke week krijgen de kinderen een andere speelkoffer met allerlei sport- en spelmateriaal om tijdens de speeltijden mee te spelen.

​Elk jaar doet onze school mee aan de scholenveldloop van Beerse.

​Elk schooljaar hebben zowel de kleuters als de lagere schoolkinderen een sportdag !

​Het 3de tot het 6de leerjaar gaat elk jaar schaatsen op maandag na de krokusvakantie.

​Voor elk leerjaar is er ook nog een extra sportactiviteit gedurende het schooljaar.  Deze gaat door in de sporthal van Beerse.

​​Er zijn ook heel wat woensdagnamiddagactiviteiten waar alle kinderen aan kunnen deelnemen. Deze worden georganiseerd door SVS (Stichting Vlaamse schoolsport) en WSGB (werkgroep sport van de gemeente Beerse )

​De kinderen kunnen zich ook inschrijven voor de sportsnack. Deze gaat door tijdens de middagen en op vrijdag na school. Deze is in samenwerking met de sportdienst van Beerse.