Voor- en Naschoolse opvang

  • Blokkenhoek
Grote ruimte met :
  • speelhoek
  • computerhoek
  • tv-hoek, leeshoek
  • blokkenhoek
  • poppenhoek

Aparte ruimte om huistaken te maken
De speelplaatsen om een fris luchtje te scheppen.

De nabewaking is niet gratis.
De tarieven zijn op te vragen bij het secretariaat.

contact : info@gbs-schransdries.be
juf Vicky : 0499 05 47 22